Participatie Frans Halsbuurt

De Frans Halsbuurt is in verandering. De meeste parkeerplaatsen zijn opgeheven. Buurtbewoners kunnen parkeren in de nieuwe Albert Cuypgarage. Dat biedt ruimte voor voetgangers, fietsparkeerplaatsen, speelplekken en meer groen. De gemeente Amsterdam betrekt de buurt actief bij de herinrichting van de verschillende straten in de buurt. Pakhuis de Zwijger ondersteunt het stadsdeel in het participatietraject. Er zijn verschillende bijeenkomsten voor georganiseerd. Maar je kunt ook online vanaf thuis je mening geven via onder meer deze website.

Bekijk de voorlopige ontwerpen

Op de pagina Online Meedenken kon je tot 9 oktober 2019 een reactie geven op het concept voorlopig ontwerp van jouw straat.

De buurt

De Frans Halsbuurt ligt in De Pijp en wordt begrensd door de Stadhouderskade, de Ruysdaelkade, de Albert Cuypstraat en de Ferdinand Bolstraat. Hier zijn bijna alle parkeerplaatsen opgeheven, met uitzondering van gehandicapten-parkeerplaatsen, artsenvergunningen, autodate-plaatsen en laad- en losplekken.

Frans Halsbuurt aan zet

Op de pagina Online Meedenken is er een mogelijkheid om je mening te geven. Je input is waardevol!

Planning

Eind 2018 is gestart met het betrekken van de buurt. Dit jaar staat grotendeels in het teken van meedenken van buurtbewoners over de inrichting van hun buurt. Eerst ging het over algemene keuzes. Moet er bijvoorbeeld meer ruimte komen voor groen? Of (ook) voor fietsparkeren? En hoe belangrijk zijn meer speelplekken? Hoe ver mag een laad- en losplek van de woning liggen? In het voorjaar van 2019 werd per straat – samen met de bewoners – bekeken wat de ideale indeling is. Aan het eind van dit jaar leidt dat naar verwachting tot een ontwerp voor de straten van de buurt waar het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid een besluit over kan nemen. Als alles verder volgens plan verloopt, dan worden medio 2020 de eerste straten definitief heringericht.

Inspiratie

Wat is een fijne inrichting voor de bewoners van de Frans Halsbuurt? Hieronder staan enkele opties.

Een groene straat

Groen (beplanting) is belangrijk voor gezonde lucht en om grote regenbuien goed te kunnen verwerken. Hoe groot mag het aandeel van groen in de straat zijn?

Voldoende speelplekken

Heel veel speelruimte is er niet in de buurt. Moet dat uitgebreid worden? En voor welke leeftijdsgroepen vooral?

Genoeg plek voor de fiets

Veel buurtbewoners hebben meerdere fietsen. Fijn om die dicht bij huis en veilig te parkeren. Moet de straat daarop ingericht zijn?

Bereikbaarheid, laden en lossen

Hoe ver mag de laad- en losplek van je huis zijn? 25 meter? Dan zijn er veel plekken nodig. Of is 50 of 75 meter ook goed? Dan zijn er minder plekken nodig.

Ontmoeten, activiteiten op straat

Is het belangrijk om buurtactiviteiten op straat te organiseren? Dan is een lege straat met veel ruimte handig.

Kunst op straat?

Hoe belangrijk is kunst op straat? In de vorm van permanente kunstvoorwerpen of een expositie?

Communicatiebureau De Wijde Blik maakte deze website in opdracht van de gemeente Amsterdam.