Online meedenken

De bewoners uit de Frans Halsbuurt maakten afgelopen voorjaar een eerste schetsontwerp van hun eigen straten. Ontwerpers van de gemeente Amsterdam ‘vertaalden’ deze wensen in een concept voorlopig ontwerp.

Reageren niet meer mogelijk

Reacties insturen kon tot 9 oktober 2019. Na reactie vanuit de buurt zal er na de straatsessies (oktober/november) alsnog een officiële inspraakperiode plaatsvinden.

 Een impressie van een straatdwarsdoorsnede
Een impressie van een straatdwarsdoorsnede

De eerste presentatie van het concept voorlopig ontwerp was op maandag 1 juli in The College Hotel. Er waren toen veel positieve reacties op het concept voorlopig ontwerp, maar ook geluiden dat het ontwerp niet voor iedereen even duidelijk was. Ook was voor sommigen niet helder waarom er bepaalde aanpassingen zijn gemaakt op het door de buurt geknipt en geplakt schetsontwerp. Daarom werkten de ontwerpers van de gemeente Amsterdam eerst nieuwe, beter leesbare ontwerpen uit. Ook maakten zij sfeerbeelden van elke straat.

Veel bewoners hebben geknipt en geplakt om tot een schetsontwerp van hun straat te komen. Er zijn op 1 juli al reacties op het ontwerp binnengekomen. De reacties van 1 juli worden samen met de online reacties goed bekeken en waar mogelijk verwerkt.

Wijzigen die meegenomen kunnen worden, zijn zichtbaar tijdens de volgende straatsessies. Er komt op dit moment nog geen antwoord op de gegeven reacties.

Communicatiebureau De Wijde Blik maakte deze website in opdracht van de gemeente Amsterdam.